Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs

 Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs

Jaunumi par pētniecības projektu "Mazvērtīgu plastmasas atkritumu pārstrāde, lai iegūtu videi draudzīgāku poliuretānu, izmantojot tehnoloģiju Eco-Pol'".

Polylabs ir uzsācis pētniecības projektu "Mazvērtīgu plastmasas atkritumu pārstrāde, lai iegūtu videi draudzīgāku poliuretānu, izmantojot tehnoloģiju Eco-Pol'". 
 
Līguma Nr. 1.2.1.1/18/A/007.
 

Atjaunināts 12.01.2021.

Laika posmā no 30.09.2020 līdz 09.12.2020 SIA “PolyLabs” projekta “Mazvērtīgu plastmasas atkritumu pārstrāde, lai iegūtu videi draudzīgāku poliuretānu, izmantojot tehnoloģiju Eco-Pol'" līg. Nr. 1.2.1.1/18/A/007 ietvaros ir veicis daļējus aprēķinus tehnoloģisko iekārtu prototipam. Attiecīgi ir sagatavotas arī tehniskās specifikācijas un veikti iepirkumi prototipa sastāvdaļām.  Paralēli tiek iekārtotas telpas, kur tiks veidots iekārtas prototips, kā arī tiek veikta infrastruktūras piemērošana iekārtas vajadzībām (elektrība, ventilācija utt.).

Atjaunināts 12.03.2021.

Laika posmā no 10.12.2020-09.03.2021 SIA “PolyLabs” projekta “Mazvērtīgu plastmasas atkritumu pārstrāde, lai iegūtu videi draudzīgāku poliuretānu, izmantojot tehnoloģiju Eco-Pol" līg. Nr. 1.2.1.1/18/A/007 ietvaros ir pabeidzis tehnoloģisko iekārtu aprēķinus prototipam un ir atbilstoši sagatavotas visas tehniskās specifikācijas iepirkumiem. Iekārtas prototipa pilnīgu nokomplektēšanu ir plānots pabeigt līdz marta beigām.
 
Paralēli ir noslēgta cenu aptauja par prototipa apsaistes darbu veikšanu un tiks uzsākta nepieciešamā prototipa sastāvdaļu uzstādīšana, montāža un automatizācija. Sagatavota tehnoloģiskā shēma un atbilstošs procesu dokumentācijas apkopojums.