“Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”

“Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”

SIA “Polylabs” ir noslēdzis 22.11.2016 līgumu Nr. SKV-L-2016/940 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.